ปัญหาคอรัปชั่น

หากทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง จะไม่มีปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นแน่นอน

ปัญหาคอรัปชั่น ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนดีมีศีลธรรมควรยึดถือไว้ประจำใจ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ที่คบหาสมาคมด้วยไว้วางใจแล้ว ยังทำให้ตัวคุณเองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย ความซื่อสัตย์ซื่อตรง  มีความจริงใจต่อผู้อื่น ไม่เป็นคนคดในข้องอในกระดูกไม่มีลับลมคมในต่อกัน พูดคำใดก็ต้องทำตามที่พูด ไม่โกหกหลอกลวงกัน จึงจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี จะประกอบกิจการงานใดก็จะเจริญรุ่งเรือง รับราชการก็มีความก้าวหน้าประเทศชาติเจริญขึ้น เมื่อหันมามองดูบ้านเมืองของเราทุกวันนี้มีคนบางกลุ่มที่มีอำนาจหน้าที่ในบ้านเมืองไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความโลภ เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองจึงได้ทำลายเกียรติของตนเองลงหมดสิ้น ปัญหาคอรัปชั่น ถึงแม้ไม่มีใครรู้แต่ตัวคนทำย่อมรู้แก่ใจดีอยู่แล้ว

 

จะแก้ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองได้อย่างไร

ความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้อย่างไรบ้าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

1.ร่วมกันปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตตั้งแต่วัยเด็ก สอนให้เด็กไม่หลอกตัวเอง เช่น ลอกการบ้านเพื่อน แอบดูเฉลยข้อสอบก่อนทำแบบฝึกหัด รวมถึงการไม่โกงข้อสอบเมื่อโตขึ้นอีกด้วย

 

2.สอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้กลัวการทำบาปสอนให้เชื่อเรื่อกฏแห่งกรรม เวรกรรมมีจริง

 

3.ให้รู้จักการละอายใจต่อคำพูดไม่จริง คำพูดโกหก หลอกลวง

 

4.สอนให้เด็กรู้ถึงผลเสียของการโกง ที่ส่งผลต่อตนเองและครอบครัว -เมื่อถูกจับได้ย่อมได้รับคำติฉินนินทา

 

5.การมีสัจจะ และความจริงใจต่อกัน ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย คนพูดจริงทำจริงย่อมได้รับการสรรเสริญ

 

6.การไม่พูดบด  ไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยก การพูดและเขียนแต่ความจริง ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง การพูดและเขียนที่ดี ต้องไม่ส่อเสียด เพ้อเจ้อหยาบคาย การพูดและเขียนที่ก่อให้เกิดความแตกร้าวกระทบกระเทือนจิตใจ ไร้สาระ ชักนำผู้อื่นให้เชื่อหรือหลงผิด ย่อมเป็นภัยต่อสังคม

 

7.รู้จักความพอดี มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ มีความต้องการพอดีพอเหมาะทั้งผู้ให้และผู้รับ จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุข

 

8.ไม่เห็นแก่ตัว ถือประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การคำนึงถึงหมู่คณะมากกว่า คนเห็นแก่ตัวเป็นการเอาเปรียบเพื่อนฝูง เป็นที่รังเกียจของสังคม คนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย

 

ความซื่อสัตย์สุจริตจึงถือได้ว่าเป็นอุดมในการสร้างตนเอง และสร้างชาติไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างเต็มที่ ความเจริญต่างๆ สามารถกระจายไปสู่คนชนบทอย่างทั่วถึง จึงฝากความหวังไว้กับคนไทยรุ่นใหม่ทุกคน ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ยกย่องคนดีที่มีคุณธรรมไม่ควรยกย่องคนเพียงเพราะร่ำรวยมีเงินทอง ด้วยการพิจารณาดูว่าผู้นั้นมีฐานะมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือการโกงกินมาหรือไม่ ผู้ที่คดโกง คอรัปชั่นต่อชาติบ้านเมือง ไม่ร่ำรวยมาด้วยการทำงานสุจริต ไม่ควรยกย่อง เพราะเท่ากับไปส่งเสริมให้คนโกง คนคอรัปชั่น มีหน้ามีตาทางสังคม จนเกิดความเคยชิน และสร้างค่านิยมผิดๆในสังคมที่ร่วมยินดีกับคนไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเอง

 

 

ขอขอบคุณ : https://bbtran.com

 

อาชีพส่งอาหาร

อาชีพส่งอาหาร แหล่งหารายได้ยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังน่าสนใจ

อาชีพส่งอาหาร ช่วงเวลาแห่งการระบาดของโรคโควิด19 หลายครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านการจ้างงานและในด้านรายได้ที่ลดลงหรือแย่กว่านี้คือว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าถึงแม้สถานการณ์ในโลกจะร้ายแรงแค่ไหน

อ่านต่อ »
เด็กมีปัญหา

เด็กในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน ควรเยี่ยวยาจิตใจเรื่องใดบ้าง

เด็กมีปัญหา ปัญหาที่เด็กถูกทอดทิ้งจากคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างแล้วปล่อยให้อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กย่อมได้รับบาดแผลทางใจ และเด็กบางคนอาจได้รับจากการถูกกระทำโดยคนในครอบครัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากจุดวิกฤติทางสังคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวและเรื่องอื่นๆ ก็ล้วนแต่ได้ทำให้เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างมีบาดแผลในใจได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ »
ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการรับผิดชอบสังคมอย่างไร

ความรับผิดชอบ การที่ประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รู้สิ่งใดควรไม่ควรได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักธรรม

อ่านต่อ »
อาชีพส่งอาหาร

อาชีพส่งอาหาร แหล่งหารายได้ยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังน่าสนใจ

อาชีพส่งอาหาร ช่วงเวลาแห่งการระบาดของโรคโควิด19 หลายครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านการจ้างงานและในด้านรายได้ที่ลดลงหรือแย่กว่านี้คือว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าถึงแม้สถานการณ์ในโลกจะร้ายแรงแค่ไหน

อ่านต่อ »
เด็กมีปัญหา

เด็กในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน ควรเยี่ยวยาจิตใจเรื่องใดบ้าง

เด็กมีปัญหา ปัญหาที่เด็กถูกทอดทิ้งจากคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างแล้วปล่อยให้อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กย่อมได้รับบาดแผลทางใจ และเด็กบางคนอาจได้รับจากการถูกกระทำโดยคนในครอบครัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากจุดวิกฤติทางสังคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวและเรื่องอื่นๆ ก็ล้วนแต่ได้ทำให้เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างมีบาดแผลในใจได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ »
ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการรับผิดชอบสังคมอย่างไร

ความรับผิดชอบ การที่ประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รู้สิ่งใดควรไม่ควรได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักธรรม

อ่านต่อ »