พลเมืองดี

การเป็นพลเมืองดี ต้องมีลักษณะอย่างไร มาดูกันเลย

พลเมืองดี  การที่คุณจะเป็นพลเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น หมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนั้น และคุณมีสิทธิทางกฎหมาย, สิทธิทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพภายในประเทศนั้น ๆ  สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีก็คือความมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกไปรบเพื่อประเทศชาติเพียงอย่างเดียว เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้ชาติกลายเป็นชาติได้นั้น จะต้องมาจากหลากหลายองค์ประกอบหลอมรวมกัน จนกระทั่งกลายเป็นชาติที่สมบูรณ์ดังนั้นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดี ที่เราจะนำมาแนะนำนี้ คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้ทันที ซึ่งจะช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

การเป็นพลเมืองดีทุกคนทำได้สังคมเป็นสุข

 

  1. ความรับผิดชอบ

พื้นฐานที่สุดคือการรับผิดชอบตัวเองให้ได้ ทั้งการดำรงชีวิต, การเงิน, การยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไป และอื่น ๆ ความรับผิดชอบก็คงจะเหมือนกับความรัก ถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็น แล้วเราจะรักผู้อื่นเป็นจริง ๆ ได้อย่างไร ความรับผิดชอบนี้ก็จะต้องเริ่มจากการดูแลตัวของคุณเองก่อน ทำตัวเองให้ดีที่สุด ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือสังคม พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ ถ้าทุกคนในประเทศสามารถทำได้เช่นนี้ ก็จะก่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ

 

  1. ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม

ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วในพื้นที่ชุมชน, การทิ้งขยะลงบนพื้น, การส่งเสียงดังในยามวิกาล, การนินทาว่าร้ายผู้อื่น และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้มีทั้งกฎเกณฑ์ที่กฎหมายครอบทับอยู่ แต่บางอย่างก็ไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่อาจจะผิดในเรื่องของจริยธรรม เช่น การนินทาว่าร้ายผู้อื่นทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริง กระทำไปเพียงเพราะความอิจฉาริษยาเท่านั้น ถ้าเช่นนี้เห็นทีคงจะไม่ดีแน่ ดังนั้นคุณควรที่จะต้องทำตามกฎหมาย และทำความเข้าใจผู้อื่นให้มาก มีความเมตตาจิตต่อกัน จนกระทั่งลดอารมณ์ในแง่ลบลง

 

  1. ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ถ้าสิทธิ์นั้นไม่ได้ก้าวก่ายสิทธิของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกที่จะไม่นับถือศาสนา หรือเลือกที่จะดำรงตนในฐานะเพศทางเลือก LGBT การแต่งตัวนอกเหนือไปจากเพศสภาพที่สังคมกำหนด หรืออื่น ๆ สิ่งนี้จะทำให้คุณเปิดโลกกว้างทางทัศนคติ ยอมรับความต่างของผู้คน และจะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่บางอย่างกลับมาอย่างแน่นอน เพราะผู้คนในปัจจุบันนี้ ต้องการเป็นตัวเองอย่างมีความสุข ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้กระทบต่อการทำงานของสังคมโดยรวม ไม่ได้กระทบต่อคุณหรือแหวกกฎหมาย ก็ถือว่าทุกคนสามารถที่จะกระทำได้โดยที่ไม่ต้องสนใจคำติหรือนินทา

 

สรุปการเป็นพลเมืองดี ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษอันยิ่งใหญ่ หรือสวมผ้าคลุมพลิ้วปลิวไสว แต่เกิดจากการที่ทุกคนดำรงชีวิต โดยเข้าใจถึงสิทธิส่วนบุคคลของสังคมโดยรวม และยอมรับในความต่างของผู้อื่นนั่นเอง

 

ขอขอบคุณ : https://bbtran.com

 

สังคมก้มหน้า

สังคมก้มหน้า ในยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าที่คิด

สำหรับวลี “สังคมก้มหน้า” เป็นวลีที่เกิดขึ้นมาในยุคที่เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนรุ่งเรือง เพราะโทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสพสื่อความบันเทิง

อ่านต่อ »
สิ่งแวดล้อม

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สังคมมีความน่าอยู่

สิ่งแวดล้อม เมื่อพูดถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ คนอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง นั่นก็คือมองว่าจะต้องเล่น

อ่านต่อ »
มารยาททางสังคม

มารยาททางสังคม ที่ทุกคนต้องมี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

มารยาททางสังคม เมื่อพูดถึงการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโดยรวมได้อย่างผาสุก และเป็นที่รักใคร่ของผู้คนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือมารยาททางสังคม แน่นอนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

อ่านต่อ »
สังคมก้มหน้า

สังคมก้มหน้า ในยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าที่คิด

สำหรับวลี “สังคมก้มหน้า” เป็นวลีที่เกิดขึ้นมาในยุคที่เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนรุ่งเรือง เพราะโทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสพสื่อความบันเทิง

อ่านต่อ »
สิ่งแวดล้อม

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สังคมมีความน่าอยู่

สิ่งแวดล้อม เมื่อพูดถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ คนอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง นั่นก็คือมองว่าจะต้องเล่น

อ่านต่อ »
มารยาททางสังคม

มารยาททางสังคม ที่ทุกคนต้องมี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

มารยาททางสังคม เมื่อพูดถึงการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโดยรวมได้อย่างผาสุก และเป็นที่รักใคร่ของผู้คนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือมารยาททางสังคม แน่นอนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

อ่านต่อ »