เรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ มีผลดีและผลเสียต่อเด็กอย่างไรบ้าง

เรียนออนไลน์ ในช่วงมีการศึกษาที่ผ่านมา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัด จะมีการเรียนหนังสือกันที่บ้านโดยทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อ่านต่อ »
เรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ มีผลดีและผลเสียต่อเด็กอย่างไรบ้าง

เรียนออนไลน์ ในช่วงมีการศึกษาที่ผ่านมา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัด จะมีการเรียนหนังสือกันที่บ้านโดยทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อ่านต่อ »